Legal

De wet- en regelgeving in de financiële sector verandert voortdurend en in een hoog tempo. Dit heeft gevolgen voor uw activiteiten als financiële marktpartij. Wij helpen u op praktische wijze invulling te geven aan wettelijke eisen en zorgen ervoor dat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van financiële toezichtwetgeving en hebben ruime ervaring in de financiële sector als jurist, advocaat en/of compliance specialist bij verschillende (grote) financiële instellingen, advocatenkantoren en toezichthouders. Dankzij onze kennis en ervaring begrijpen wij de impact van wet- en regelgeving op de strategie en activiteiten van uw onderneming. Onze pragmatische aanpak stelt ons in staat snel oplossingen te bieden.

Wij werken nauw samen met onze collega’s van Compliance en Risk Management, waardoor wij multidisciplinaire oplossingen kunnen bieden voor de complexe juridische en toezichtgerelateerde vraagstukken waar onze opdrachtgevers zich voor gesteld zien.

Advies over (aankomende) wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving verandert continu. Wij kunnen u helpen met het tijdig signaleren van nieuwe financiële toezichtwetgeving. Ook kunnen wij u adviseren over de praktische implementatie van wet- en regelgeving. U kunt hierbij gebruik maken van ons softwarepakket Ruler.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor juridisch advies over de toepassing of interpretatie van financiële toezichtwetgeving, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, bij het opzetten van beleggingsinstellingen en -ondernemingen, of bij incidenten.

Opstellen en beoordelen van documentatie

Voor het verlenen van financiële diensten of het aanbieden van financiële producten heeft u juridische documentatie nodig. Wij helpen u graag met het beoordelen of opstellen van juridische documentatie, zoals beleidsstukken, reglementen, overeenkomsten en voorwaarden.

Begeleiding in communicatie met toezichthouders

Als gereguleerde instelling ontvangt u regelmatig informatieverzoeken van toezichthouders. Een zorgvuldige beantwoording van deze verzoeken is van belang om de toezichthouder een goed beeld van uw organisatie te geven. Wij ondersteunen u graag bij deze informatieverzoeken of andere onderzoeken. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij een handhavingstraject en voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures uit. Procederen is voor ons nooit een doel op zich. Als u ons inschakelt naar aanleiding van een ontvangen (voorgenomen) handhavingsbesluit, voorzien wij u tijdig van een gedegen procesadvies. Mocht het tot een procedure komen, dan bieden wij u deskundige en betrouwbare procesadvisering- en vertegenwoordiging. Lees meer over hoe wij u kunnen ondersteunen in uw communicatie met de toezichthouder en op het gebied van geschillenbeslechting.

Meer over geschillenbeslechting

Begeleiding van (complexere) vergunningaanvragen

Voor het verrichten van activiteiten in de financiële sector heeft u meestal een vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u misschien gebruik maken van een vrijstelling. Wij helpen u graag bij het bepalen of u een vergunning nodig heeft. Op basis van interviews en beschikbare informatie kunnen wij helpen met het juridisch kwalificeren van uw structuur, activiteiten, diensten en/of producten. Vervolgens kunnen wij – samen met u – bekijken of een vergunning of registratie nodig is en zo ja, voor welke diensten de vergunning of registratie aangevraagd moet worden. Ook kunnen wij op basis van de wettelijke vereisten u helpen met de inrichting van uw organisatie en kunnen wij de impact van financiële toezichtwetgeving op uw dienstverlening bepalen.

Meer over vergunningaanvragen

Externe juridische ondersteuning

Wij bieden regelmatig externe juridische ondersteuning aan financiële instellingen, voor zowel kortere als langere perioden. Indien u tijdelijk behoefte heeft aan extra capaciteit, dan helpen wij u graag. Door onze ruime ervaring in de financiële sector als jurist bij verschillende (grote) financiële instellingen en toezichthouders, begrijpen wij hoe de financiële sector werkt en weten wij hoe het is om samen te werken met andere disciplines binnen een onderneming.

Meer over onze externe juridische ondersteuning

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

contact