Diensten

De afweging om een datalek wel of niet te melden kan lastig zijn. Hiervoor is een consistente afweging nodig die makkelijk vastgelegd en gereproduceerd kan worden. Charco & Dique heeft hiervoor Sweaper ontwikkeld.

Eerste hulp bij datalekken

Sweaper is uw datalekregister. De software biedt inzicht in alle inbreuken die er in uw organisatie zijn geweest en houdt ze bij in een overzichtelijk register. Na elke gedocumenteerde melding bepaalt het algoritme van Sweaper de ernst van het incident. Vervolgens ontvangt u een risk-based advies over het al dan niet melden van het datalek.

Wat Sweaper voor u kan doen:

  • Datalekregister: met Sweaper heeft u alle incidenten en datalekken in een overzichtelijk register.
  • Meldingsadvies: op basis van een algoritme geeft Sweaper een risk-based advies over het al dan niet melden van een datalek.
  • Ernst incident bepalen: nadat u een incident hebt geregistreerd kunt u in Sweaper de ernst bepalen.
  • Acties bijhouden: ook alle acties na constatering van een datalek legt u vast in Sweaper.
Meer over Sweaper