Charco & Dique

Keeper

Wilt u beter en gedetailleerder inzicht in een nieuwe wetswijziging die op uw organisatie af komt? Of wilt u beter inzicht in de verschillen tussen huidige normen en nieuwe normen van een bepaalde wetswijziging die op termijn van kracht zal worden? Of zoekt u ondersteuning voor regulatory change en implementatieprojecten? Keeper kan u helpen.

Keeper geeft niet alleen gedetailleerd de verschillen weer tussen de huidige en nieuwe normen van een bepaalde wet, maar ondersteunt u ook bij een consistent projectmanagement voor het gehele implementatietraject.

Impactvolle wetswijzigingen

Soms zijn nieuwe wetten of aankomende wetswijzigingen zo omvangrijk, dat het moeilijk te overzien is wat de verschillen zijn tussen de huidige en de nieuwe normen. Ook zijn wetswijzigingen soms complex en is het lastig overzicht te houden over een regulatory change of implementatieproject, zeker wanneer dit organisatie-breed voor veranderingen zorgt. Keeper helpt u door inzicht en overzicht te creeren. In Keeper zijn verschillende impactvolle wetswijzigingen opgenomen waar u gebruik van kunt maken.

Delta’s tussen huidige en nieuwe normen

Keeper vergelijkt, op basis van gegevens over uw organisatie, de bestaande wet met een toekomstige wet om duidelijk te maken wat het verschil is tussen de huidige en de nieuwe norm. Keeper geeft u hierbij informatie en inzicht om te analyseren wat impact is voor uw organisatie.

Opvolgen van acties

Naast de bepaling van de verschillen biedt Keeper ook ondersteuning bij de follow-up, namelijk het projectmanagement om zorg te dragen voor een juiste een effectieve implementatie van de acties die genomen moeten worden. Keeper biedt de mogelijkheid om per norm taken te delegeren aan collega’s zodat uw organisatie zo snel mogelijk compliant wordt aan de nieuwe regelgeving.

Rapportages

Keeper kan gedetailleerde rapportages produceren die de status per norm van een wetswijziging inzichtelijk maken, maar ook management rapportages waarbij de totale voortgang van het projectmanagement wordt getoond. Op deze manier kunt u altijd de status van het implementatieproject volgen.

Op abonnementsbasis

Keeper werkt op basis van abonnementen. U kunt een abonnement nemen op een wetswijziging naar keuze. De hoogte van het abonnement is afhankelijk van de wetswijziging(en) die u afneemt.

Toegankelijkheid en beveiliging

Keeper is een onlineapplicatie die u overal kunt benaderen via www.keeper.nl. U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord. De website heeft een beveiligingscertificaat.