Herstelprogramma

Acties uit het verleden vormen een risico voor de toekomst

Charco & Dique is gespecialiseerd in behoud en herstel van het vertrouwen van de toezichthouder

Prestaties uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Daaraan is iedereen inmiddels wel gewend. Maar als bestuurder van een financiële instelling kunnen prestaties uit het verleden juist zorgen voor een gebrek aan vertrouwen bij de toezichthouder. Gebrek aan vertrouwen in de onderneming, maar ook in u persoonlijk. De specialisten van Charco & Dique helpen u het vertrouwen te behouden en waar nodig te herstellen

Als bestuurder van een financiële instelling kunt u in de situatie terecht komen dat de toezichthouder u vraagt op korte termijn processen op orde te brengen of eerder uitgevoerde acties te herstellen.

Naar aanleiding van uitvragingen in de sector, op basis van dossiercontroles, of tijdens onderzoeken naar integraties of het afstoten van bedrijfsonderdelen, kan de toezichthouder verklaren dat uw processen niet conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. In dit geval wordt spoedig en volledig herstel verwacht.

De issues kunnen heel verschillend van aard zijn: van rentederivaten tot beleggingsverzekeringen; van hersteladvies tot het herstellen van Customer Due Diligence dossiers. Het oplossen van deze issues vereist zowel kennis van de inhoud, als ervaring met de dynamiek van de toezichthouder en zwaar projectmanagement.

Het niet voldoen aan de eisen van de toezichthouder kan leiden tot sancties tegen uw onderneming en uzelf.

Neem contact op met onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen

Wat kunnen de specialisten van Charco & Dique doen?

Charco & Dique heeft ruime ervaring in het bijstaan van ondernemingen die in een dergelijke situatie verkeren. Dat doen we onder meer door:

  • Het geven van een “second opinion” ter verificatie van de feiten en juridische kwalificatie toezichthouder
  • Het uitvoeren van een Diagnose of Quick Scan
  • Het uitvoeren van het projectmanagement: zowel met kleinere als grootschalige projecten hebben wij ruime en succesvolle ervaring
  • Het voeren van overleg met de toezichthouder: namens of samen met u
  • Het leveren van experts voor inzet in uw eigen project.

Voorkomen is beter

Daarnaast hebben wij ervaring met het voorkomen van dit soort problemen. Tijdens een (Quick) Reputational Scan worden “slapende” issues geïdentificeerd, waardoor u in staat bent om proactief te handelen.

In het kader van voorkomen helpen wij ook bij voornemens van toezichthouders: het voornemen van het opleggen van een boete of andere toezichtsmaatregelen. Wij helpen bij het verweer en het bepalen van acties om issues op te lossen, en beperken hiermee de kans op een maatregel. Ook helpen wij bij het naleven van een aanwijzing van een toezichthouder.

Waarom Charco & Dique?

  • Wij snappen dat het gaat om inhoud koppelen aan proces
  • Wij hebben dit vaker gedaan en met succes
  • Wij werken met een klein eigen team maar kunnen opschalen indien nodig
  • Wij leveren de resultaten die nodig zijn
  • Wij voorkomen verrassingen door “slapende” issues in uw producten, processen en diensten te identificeren.

En niet onbelangrijk: wij weten hoe de toezichthouder denkt en handelt. Ruwweg de helft van onze adviseurs heeft bij een toezichthouder gewerkt. Dit betekent goede (informele) contacten en vertrouwdheid met de dynamiek binnen de toezichthouders.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen