Herstelacties

Acties uit het verleden vormen een risico voor de toekomst

Charco & Dique is gespecialiseerd in behoud en herstel van het vertrouwen van de toezichthouder. Wij helpen financiële organisaties met het opzetten, uitvoeren en vlottrekken van herstelacties.

Contact

Voor u als bestuurder van een financiële instelling kunnen prestaties uit het verleden zorgen voor een gebrek aan vertrouwen bij de toezichthouder: in de onderneming, maar ook in u persoonlijk.

Naar aanleiding van uitvragingen in de sector of op basis van dossiercontroles en incidenten, kan de toezichthouder verklaren dat uw processen niet conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. In dit geval worden herstelwerkzaamheden verwacht. Te late of onvoldoende opvolging heeft consequenties voor u en uw onderneming.

Wij herstellen het vertrouwen van toezichthouder en klanten

Wij ondersteunen u bij het opzetten en uitvoeren van herstelacties en het weer ‘in control’ krijgen van uw organisatie. Daarbij analyseren we de omvang van het probleem, stellen we een plan van aanpak op en voeren we desgewenst het daadwerkelijk herstel van dossiers en procedures uit.

Waarom Charco & Dique?

  • “ Wij snappen waar het in de kern om gaat: inhoud koppelen aan proces.”
  • “ Wij werken met een klein eigen team maar kunnen opschalen indien nodig.”
  • “ Wij weten hoe de toezichthouder denkt en doet.”