Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence (CDD), ook wel Know Your Customer (KYC) genoemd, is een cruciaal onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. CDD komt voort uit de bepalingen in de Wft, Wwft en Sanctiewet en houdt in dat een onderneming beleid dient te hebben aangaande cliëntenonderzoek en cliëntenacceptatie. Toezichthouders hebben veel aandacht voor CDD, omdat de gevolgen van het niet beheersen van deze risico’s het vertrouwen van de consument in de financiële onderneming kunnen schaden.

Het zichtbaar naleven van de CDD normen wordt steeds belangrijker. CDD is echter een veelomvattend thema. Charco & Dique heeft de samenhang tussen de verschillende onderwerpen uitgebreid voor u in kaart gebracht.

Uit onderzoeken van toezichthouders blijkt dat instellingen worstelen met het opstellen van risicoanalyses (o.a. SIRA en Tax Integrity) en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Ook de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een uitdaging. De AFM en DNB grijpen steeds vaker in als instellingen tekortschieten bij opstellen van goede risicoanalyses, de vertaling van analyses naar beleid en het zichtbaar maken van de effectiviteit van beheersmaatregelen. Zichtbaar is dat aan risicoanalyses, beleid, klantdossiers en transactiemonitoring steeds hogere eisen worden gesteld.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Contact