Compliance training

Als financiële instelling heeft u te maken met toenemende complexiteit aan de geldende wet- en regelgeving. U heeft binnen bepaalde wettelijke kaders de ruimte om te bepalen op welke manier u invulling geeft aan de compliance functie en deze organiseert. Kennis van compliance is daarom noodzakelijk binnen uw organisatie. Om de kennis en het inzicht van uw medewerkers te vergroten, biedt Charco & Dique ook (in-house) compliance trainingen aan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze compliance trainingen?

Adviesgesprek aanvragen

Compliance training op maat

De kracht van onze compliance trainingen is het maatwerk dat wij bieden, waarbij we invulling geven aan de training op basis van uw wensen. We leggen hierbij de nadruk op de voor u relevante wet- en regelgeving.
De trainingen behandelen de theorie, maar zijn vooral toegespitst op de praktijk. We voorzien u daarom van verschillende praktijkcases.

Daarbij trainen we niet alleen compliance officers, maar bieden wij ook coaching en ondersteuning aan binnen uw gehele organisatie. Wij kunnen daarmee ook als uw externe compliance officer fungeren.

Onze werkwijze

Charco & Dique is de onbetwiste specialist op het gebied van (inter)nationale financiële wet- en regelgeving en draagt als zodanig bij aan (het behoud van) de reputatie van klanten. We richten ons daarbij primair op Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Vanwege de complexiteit van onze vraagstukken werken we nauw samen met onze klanten. Onze aanpak is hierin altijd persoonlijk en proactief. Soms strategisch, soms pragmatisch, maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.

Meer weten?

Onze compliance specialisten staan u met raad en daad terzijde, zodat regels worden nageleefd en reputaties blijven behouden. Wilt u de kennis van uw medewerkers rondom compliance vergroten? Neem vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen