Personalia
Personalia

Martijn Snijder

martijn.snijder@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 31 66 25 76

Expertise

AFM Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Compliance Compliance officer Financiële toezichtwetten MiFID II Toezichthouders
Profiel

Mijn expertise ligt op het snijvlak van wet- en regelgeving en financiële markten, met name voor financiële ondernemingen als banken, vermogensbeheerders en fondsbeheerders.

Dit doe ik onder meer in de rol van (externe) compliance officer en compliance adviseur, waarbij ik adviseer over onder andere zorgplicht, productontwikkeling, beloningsbeleid, belangenconflicten en integriteitsrisico’s. Ook begeleid ik ondernemingen bij vergunningaanvragen, bestuurderstoetsingen en contacten met AFM en DNB. Ik ben in staat complexe regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen. Ik verleen organisatieadvies en denk op strategisch niveau mee over mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

  • Adviseren bij implementatietrajecten nieuwe regelgeving zoals Mifid II en AVG
  • Uitvoeren van Compliancefunctie bij banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen
  • Uitvoeren integriteitsonderzoeken naar fraude & omkoping
  • Project herstel rentederivaten voor MKB
  • Inrichten en uitvoeren van CDD beleid
  • Instellingen ondersteunen bij vormgeven van communicatie met toezichthouders
  • Uitvoeren van Strategische Integriteits Risico Analyses (SIRA)

Werkervaring

2014-heden Charco & Dique Consultant Financiële Wet- en Regelgeving
2012-2014 Rabobank IJmond Local Compliance Officer
2010-2012 Financieel Expertise Centrum (FEC) Consultant
1999-2010 AFM Medewerker & Toezichthouder (grootbanken)
1997-1999 ABN AMRO Bank Trainee & Accountmanager vermogende particulieren

Opleidingen & cursussen

2013-2014 NCI Certified Compliance Professional
1999-2001 UVA, Amsterdam Bedrijfseconomie (propedeuse)
1993-1997 HEAO, Haarlem Bedrijfseconomie