Personalia
Personalia

Gaby van den Berkmortel

gaby.van.den.berkmortel@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 15 42 27 19

Expertise

Banken Compliance Compliance officer Financiële toezichtwetten Hersteltrajecten Risk management Verzekeraars Wwft & Sanctiewetgeving
Gaby-van-den-Berkmortel
Profiel

Ik heb ruime (interim)management- en projectervaring in de financiële dienstverlening.

Mijn brede achtergrond stelt mij in staat om de juiste vragen te stellen over compliance-risico’s, strategische, tactische en/of procesrisico’s. Ik ben resultaatgericht en door ook de menselijke kant van veranderingen te betrekken zorg ik voor haalbaarheid en draagvlak. Ik schakel makkelijk en snel tussen directie, toezichthouders en operationeel management. Mijn deskundigheid zit in het ondersteunen van effectief en verantwoordrisicomanagement: ik ben pas tevreden als risico’s welbewust worden genomen en er passende maatregelen zijn.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

Inrichten PARP, CDD Sancties, en compliance monitoring

Compliance advies en beleidsontwikkeling (CDD, uitbesteding, dataschoning, klantcontactstrategie)

Doorontwikkeling strategisch risicomanagement, volwassenheidsmodel interne beheersing

Uitvoering en rapportage fraude risico analyse, Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA)

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Kwaliteits- en doorlooptijdverbeteringen interne werkprocessen

Begeleiden reorganisaties, arbeidsvoorwaardenbeleid, verhoogde medewerker betrokkenheid

Ontwikkeling en uitvoering Closed Books strategie

Vertaling provisieverbod in operationeel (klant)beleid

Opzetten rendabele leadsprocessen, klantinformatie en – segmentatie, uitrol NPS

Werkervaring

2018-heden Charco & Dique Consultant
2016-2018 Coöperatie VGZ Senior risk- en compliance officer
2001-2006 Coöperatie VGZ Manager Productmanagement
2013 Nationale Nederlanden Services Business Manager Klantbeleving
2012-2013 Nationale Nederlanden Services Teammanager Kenniscentrum
2011-2012 RVS Manager Business Intelligence a.i.,
2010-2011 RVS Teammanager HR_ Compensations & Benefits
2006-2010 RVS Project- en changemanager
2000-2006 Nationale Nederlanden Diverse (senior) marketing functies
1997-2000 ING Bank Adviseur Levensverzekeringen en pensioenen
2006 Instituut voor Maatschappelijke Innovatie Onderzoeker Corporate Responsibility

Opleidingen & cursussen

2017 Certified Compliance Officer
2010- 2011 StartING Manager, Management van Mensen, De Baak
2007 TIAS Master Marketing
2006 Prince II
2003 NIMA C
1991-1996 Rijksuniversiteit Leiden/ Erasmus Universiteit Rotterdam Talen en Culturen van Latijns Amerika, afstudeerrichting Management