Personalia
Personalia

Gaby van den Berkmortel

gaby.van.den.berkmortel@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 15 42 27 19

Expertise

AML Banken Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Compliance Compliance officer Customer Due Diligence Financiële toezichtwetten Hersteltrajecten Learning PARP Projectmanager Risk management Toezichthouders Verzekeraars Wwft & Sanctiewetgeving
Gaby-van-den-Berkmortel
Profiel

Ik heb ruime (interim)management- en projectervaring in de financiële dienstverlening, zowel in een nationale als internationale setting.

Mijn brede achtergrond stelt mij in staat om de juiste vragen te stellen over risico’s op het gebied van governance, risk en compliance. Ik ben resultaatgericht en door ook de menselijke kant van veranderingen te betrekken zorg ik voor haalbaarheid en draagvlak. Ik schakel makkelijk en snel tussen directie, toezichthouders, operationeel management en individuen. Mijn deskundigheid zit in het ondersteunen van effectief en verantwoord management: ik ben pas tevreden als risico’s welbewust worden genomen en er passende maatregelen zijn.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

 • Leiden remediation programma rondom beheerste bedrijfsvoering
 • Leiden Customer Due Diligence remediation programma, gap analyses op data kwaliteit en compliance
 • Compliance coaching
 • Inrichten KYC processen en procedures, review klantdossiers
 • Inrichten PARP, CDD/Sancties, compliance monitoring
 • Klachtenbeleid
 • Compliance advies en beleidsontwikkeling (CDD, uitbesteding,  dataschoning, klantcontactstrategie, cultuuronderzoek)
 • Doorontwikkeling strategisch risicomanagement, volwassenheidsmodel interne beheersing
 • Uitvoering en rapportage fraude risico analyse, Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA)
 • Keurmerk Klantgericht Verzekeren
 • Kwaliteits- en doorlooptijdverbeteringen interne werkprocessen
 • Begeleiden reorganisaties, arbeidsvoorwaardenbeleid, verhoogde medewerker betrokkenheid, scriptiebegeleider HBO/WO
 • Ontwikkeling en uitvoering Closed Books strategie
 • Vertaling provisieverbod in operationeel (klant)beleid
 • Opzetten rendabele leadsprocessen, klantinformatie en – segmentatie, uitrol NPS

Werkervaring

2018-heden Charco & Dique Consultant
2016-2018 Coöperatie VGZ Senior risk- en compliance officer
2013-2016 Coöperatie VGZ Manager Productmanagement
2011-2012 RVS Manager Business Intelligence
2010-2011 RVS Teammanager HR Compensations & Benefits
2006 RVS Project- en changemanager
2000-2006 Nationale Nederlanden Diverse (senior) marketing functies
1997-2000 ING Bank Adviseur Levensverzekeringen en pensioenen

Opleidingen & cursussen

2017 NIBE-SVV Certified Compliance Officer
2010- 2011 Management van Mensen, De Baak Starting Manager
2007 TIAS Master Marketing
2006 Prince II
2003 NIMA C
1991-1996 Rijksuniversiteit Leiden/Erasmus Universiteit Rotterdam Talen en Culturen van Latijns Amerika, afstudeerrichting Management