Personalia
Personalia

Diederik van Nieuwkerk

diederik.van.nieuwkerk@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 11 49 33 45

Expertise

Betaalinstellingen Compliance officer Financiële toezichtwetten Klantintegriteit Pensioenfondsen PSD II Toezichthouders Trustkantoren Verzekeraars Zorgplicht
Profiel

Door mijn ervaring als toezichthouder en consultant ben ik in staat om klanten te helpen met het behalen en behouden van het gewenste volwassenheidsniveau qua risicomanagement en/of compliance

De combinatie van mijn achtergrond als toezichthouder en consultant maakt dat ik goed bekend met het wettelijke speelveld waarbinnen financiële instellingen opereren en met de visie van de toezichthouders. Ik begrijp de wettelijke verplichtingen, maar ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan voor financiële instellingen. Deze kennis en ervaring pas ik als consultant toe om mijn klanten te helpen met het behalen en behouden van het gewenste volwassenheidsniveau qua risicomanagement en/of compliance. Ik ben analytisch sterk en grondig, kan snel schakelen en heb oog voor de belangen van stakeholders op alle niveaus -van toezichthouders tot onder toezicht staande instellingen en hun klanten. Hierbij zoek ik actief de dialoog, stel ik waar nodig de kritische vragen en lever ik op pragmatische wijze een toegevoegde waarde voor mijn klanten.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

Externe compliance officer voor pensioenfondsen

Haalbaarheidsonderzoek voor een buitenlandse centrale bank

Onderzoek (feitenrelaas) naar besluitvormingsproces bij een bank

Opzetten risicomanagement voor nieuwe kredietverlener en pensioenfonds

Begeleiding vergunningaanvragen Wft, PSD2

Werkervaring

2019 - heden Charco & Dique Consultant
2016 - 2019 BDO Risk Advisory Services Senior Consultant
2012 - 2016 De Nederlandsche Bank Toezichthouder

Opleidingen & cursussen

2005 - 2010 VU Amsterdam International Business Administration