Personalia
Personalia

Diederik van Nieuwkerk

diederik.van.nieuwkerk@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 11 49 33 45

Expertise

Betaalinstellingen Compliance officer Financiële toezichtwetten Klantintegriteit Pensioenfondsen PSD II Toezichthouders Trustkantoren Verzekeraars Zorgplicht
Profiel

De combinatie van mijn achtergrond als toezichthouder en consultant maakt dat ik goed bekend ben met het wettelijke speelveld waarbinnen financiële instellingen opereren en met de visie van de toezichthouders.

Ik begrijp de wettelijke verplichtingen, maar ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan voor financiële instellingen. Deze kennis en ervaring pas ik als consultant toe om mijn klanten te helpen met het behalen en behouden van het gewenste volwassenheidsniveau qua risicomanagement en/of compliance. Ik ben analytisch sterk en grondig, kan snel schakelen en heb oog voor de belangen van stakeholders op alle niveaus -van toezichthouders tot onder toezicht staande instellingen en hun klanten. Hierbij zoek ik actief de dialoog, stel ik waar nodig de kritische vragen en lever ik op pragmatische wijze een toegevoegde waarde voor mijn klanten.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

  • Externe compliance officer voor verscheidene type financiële instellingen
  • Haalbaarheidsonderzoek voor een buitenlandse centrale bank
  • Onderzoek (feitenrelaas) naar besluitvormingsproces bij een bank
  • Opzetten risicomanagement voor nieuwe kredietverlener en pensioenfonds
  • Begeleiding vergunningaanvragen Wft, PSD2, AIFMD

Werkervaring

2019 - heden Charco & Dique Regulatory Compliance Consultant
2016 - 2019 BDO Risk Advisory Services Senior Consultant
2015 - 2016 Europese Centrale Bank Toezichthouder Autorisatiedivisie
2014 - 2015 De Nederlandsche Bank Bedrijfsanalist Expertisecentrum Toetsingen
2012 - 2013 De Nederlandsche Bank Medewerker Toezicht - Verzekeraars

Opleidingen & cursussen

2005 - 2010 VU Amsterdam International Business Administration