Customer Due Diligence

Customer due diligence

Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van uw integere bedrijfsvoering. De toezichthouders hebben veel aandacht voor de verschillende CDD normen, omdat de gevolgen van het niet beheersen van deze risico’s het vertrouwen van de consument in de financiële ondernemingen en de markt kunnen schaden.

Voorkom risico’s en eventuele imagoschade. Zorg dat u uw klanten en prospects diepgaand en op uniforme wijze screent. Wilt u advies over de wijze hoe u moet voldoen aan de (inter) nationale CDD normen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Adviesgesprek aanvragen

Aandacht voor uw cdd beleid

Het zichtbaar naleven van de CDD normen wordt steeds belangrijker. De wetgever en de toezichthouders verwachten van instellingen dat zij een CDD beleid integreren binnen hun organisatie. In uw CDD beleid moet u aandacht besteden aan:

  • Procedures en maatregelen die gebaseerd zijn op een risicoanalyse en duidelijk maken hoe u als instelling voorkomt dat u (o.a. via klanten, third parties etc) betrokken raakt bij witwassen en het financieren van terrorisme.
  • Procedures formuleren wat u doet indien er sprake is van cliënten die een onacceptabel risico vormen.

Uit onderzoeken van toezichthouders blijkt dat financiële instellingen worstelen met het opstellen van risicoanalyses (o.a. SIRA en Tax Integrity) en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Ook de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een uitdaging. De AFM en DNB grijpen steeds vaker in als instellingen tekortschieten bij opstellen van goede risicoanalyses, de vertaling van analyses naar beleid en het zichtbaar maken van de effectiviteit van beheersmaatregelen. Zichtbaar is dat aan risicoanalyses, beleid, klantdossiers en transactiemonitoring steeds hogere eisen worden gesteld.

Meer weten?

Wilt u advies over de wijze hoe u moet voldoen aan de (inter) nationale CDD normen, wilt u weten of u voldoet of heeft u te maken met toezichtsmaatregelen? Neem dan contact met ons op. Wij beschikken niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.