Charco & Dique

Werkzaamheden

Het bestuur van een verzekeraar wilde overzicht en inzicht in de eisen waar zijn vanuit de financiële toezichtswet- en regelgeving aan diende te voldoen. Ook wilde zij zichtbaar maken dat zij geen regels over het hoofd had gezien. In samenwerking met de onderneming is eerst een overzicht opgesteld van de activiteiten, producten, klantenbasis en vergunningen. Op basis van deze informatie is vervolgens bepaald welke artikelen van de Wft, Wwft, SW, BW en Wbp (en onderliggende amvb’s en leidraden van toezichthouders) van toepassing waren. Deze zijn vervolgens gesorteerd naar onderwerpen en thema’s. Op deze wijze kon per thema, onderwerp en per artikel zichtbaar worden gemaakt aan welke regels de verzekeraar diende te voldoen. Dit vormde vervolgens de basis voor een gap-analyse.

Eindresultaat 

  • Legal framework: overzicht van wet- en regelgeving (op artikelniveau) die van toepassing en relevant zijn voor de verzekeringsactiviteiten.
  • Gap-analyse op de onderwerpen uit het legal framework. De uitkomsten gaven weer of de verzekeraar aandacht had gegeven aan de alle eisen (volledigheid) en op welke wijze (juistheid) dit heeft plaatsgevonden.
  • Aanbevelingen hoe de verzekeraar de geconstateerde ‘gap’s’ kan oplossen door concrete maatregelen.