Vergunningen en toezicht

Een vergunningaanvraag voor een coöperatieve beleggingsonderneming als bewaarinstelling

Een coöperatieve bewaarinstelling opgericht door en voor vermogensbeheerders. Met dit verrassende idee klopte Knox Coöperatief U.A. eind 2019 aan bij Charco & Dique. Het idee voor Knox ontstond uit een initiatief van Blanco, Joost Walgemoed en een groep zelfstandige vermogensbeheerders. Sjako Weering ondersteunde hen met het aanvragen van een vergunning als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze werd op 22 april 2021 verkregen. ‘’De voornaamste uitdaging was om de AFM, naast de adequate beheersing van de risico’s die zij zag, ook de toegevoegde waarde van het initiatief te laten inzien voor de financiële sector in Nederland,’’ vertelt Sjako.

Quality Assurance

In september 2019 benaderde Pieter Aartsen, bestuurder van Knox, Charco & Dique om de vergunningaanvraag te begeleiden en quality assurance uit te voeren op de aan te leveren documentatie. “Knox is een samenwerkingsverband van en voor vermogensbeheerders,’’ vertelt hij. ‘’Knox beschikt over een klein maar zeer ervaren en deskundig team om een vergunning zelfstandig aan te vragen, maar weet uit ervaring dat met het inschakelen van Charco & Dique het proces wordt versoepeld en versneld.’’

Sjako ging met Knox aan de slag: ‘’Het bestuur van Knox had al een groot deel van de benodigde documenten opgesteld. Mijn rol was om de documenten aan te scherpen, te anticiperen op verwachte vragen van de AFM en te zorgen dat de vergunningaanvraag compleet en van goede kwaliteit was.’’

Onverwachte structuurwijziging

Enkele maanden na het indienen van de eerste aanvraag, kwam de AFM terug met een aantal vragen. Deze gingen met name over de wijze van vermogensscheiding (met een heel aantal juridische vraagstukken), de zeggenschap in de coöperatie en de operationele inrichting van de processen. Net toen het bestuur van Knox met behulp van Sjako bezig was met het formuleren van antwoorden op deze vragen, gebeurde er iets onverwachts. Eén van de partijen die voor Knox een cruciale rol in relatie tot het aanhouden van de gelden van beleggers zou gaan spelen, trok zich om interne redenen terug.  Een fikse tegenvaller, en voor Knox noodzaak om de structuur te herzien. Sjako: ‘’In overleg met de AFM hebben we de vergunningaanvraag toen kunnen en moeten temporiseren. Niet alleen moesten de bestuurders van Knox plotseling op zoek naar een nieuwe partner, de structuurwijziging betekende ook een hoop bijsleutelen aan de vergunningaanvraag.’’

Ongebruikelijke structuur

In september 2020 was het zover: de herziene vergunningaanvraag werd ingediend bij de AFM. Daarna werd het echter stil. Een reactie van de toezichthouder liet lang op zich wachten. ‘’De structuur en opzet van Knox was geheel nieuw voor de AFM,’’ legt Sjako uit. ‘’De toezichthouder had moeite deze te begrijpen. Daarbij realiseerde de AFM zich heel goed dat het initiatief van Knox potentieel grote impact heeft op de financiële sector in Nederland. Die twee zaken tezamen zorgde ervoor dat de AFM met grote aandacht de gehele vergunningaanvraag beoordeelde.’’

Sjako deed zijn best de AFM te overtuigen van de toegevoegde van het initiatief voor de sector. ‘’Het is logisch dat toezichthouders letten op de risico’s van een nieuw initiatief en hoe deze worden beheerst. Toch zou daar niet alleen de focus moeten liggen. Ze zouden ook moeten kijken in welke behoefte in de markt een initiatief voorziet. Het initiatief van Knox vermindert ook risico’s en knelpunten die in de markt aanwezig zijn en die door marktpartijen dagelijks worden ervaren. De AFM zou ook met die blik naar toetredende partijen moeten kijken. Althans, dat is mijn mening.’’

‘’Ik heb geprobeerd om de toezichthouders het ook van deze invalshoek te laten bekijken. Er is maar een beperkt aantal depotbanken in Nederland. Knox vermindert de afhankelijkheid van vermogensbeheerders van deze beperkte groep banken. Een mooie aanvulling voor de markt dus.’’

Met hulp van Sjako lukte het Knox uiteindelijk een vergunning te verkrijgen. ‘’Charco & Dique, en Sjako Weering in het bijzonder, is een geweldige partner om diepgaand op onderwerpen te sparren,’’ zegt Pieter Aartsen hierover. ‘’Bovendien is de kennis en ervaring van Sjako en zijn collega’s die ze hebben opgedaan bij de AFM een belangrijke toegevoegde waarde in het succesvol afronden van onze complexe vergunningaanvraag.”

Meer weten?

Vergunningaanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen. Om organisaties te helpen hun vergunningaanvraag goed voor te bereiden, hebben wij een ‘Stappenplan Wft-vergunningaanvraag’ opgesteld. In dit stappenplan bieden wij een overzicht van de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag.

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het aanvragen van een vergunning, of bij het kwalificeren van uw dienstverlening? Lees dan meer over onze ondersteuning bij vergunningaanvragen, of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Adviesgesprek aanvragen