Charco & Dique

Werkzaamheden

SIRA’s voeren wij uit volgens een door ons ontwikkelde systematiek die in lijn ligt met de eisen die DNB stelt in heer Gebruikersgids. Omdat een SIRA een self-assessment is voeren wij deze uit samen met de klant. Wij nemen echter de lead en geven hierbij duidelijk aan welke input vereist is.

Samen met de klant stellen wij een SIRA werkwijze op, een Organisatieschets, een overzicht van risicoscenario’s en een eindrapportage. Het eindrapport  is een zelfstandig leesbaar eindproduct dat de klant en DNB het inzicht en overzicht geeft van de wijze waarop de risico-analyse is uitgevoerd , wat de grootste risico’s zijn en welke follow-up maatregelen worden genomen.

Eindresultaat 

  • SIRA die in lijn met de eisen van DNB is uitgevoerd.
  • Duidelijk beeld voor de klant wat haar grootste integriteitsrisico’s zijn.
  • Duidelijke follow-up maatregelen.
  • Werkwijze waarmee de klant, desgewenst de volgende SIRA zelf kan uitvoeren.