Charco & Dique

Werkzaamheden

  • De beoogde beleidsbepaler en de financiële instelling informeren over het toetsingsproces en de eisen die daaraan worden gesteld.
  • Begeleiding van de voorbereiding door te zorgen dat de informatie die de toezichthouder nodig heeft om tot een positief resultaat te kunnen komen aanwezig is, logisch gestructureerd en toegankelijk is voor de toezichthouder.
  • Kritische beoordeling op het uitgevoerde proces en de beoogde beleidbepaler.
  • Het verzorgenvan de aanvraag.
  • Het voorbereiden van een beleidsbepaler op een mondeling toets gesprek.

Eindresultaat

  • De beoogde beleidsbepaler en de instelling weet dat de toezichthouder niet alleen de voorgedragen persoon toetst maarr ook het proces dat bij de instelling hieraan vooraf gaat.
  • De instelling heeft een adequaat proces ingericht om tot een gedegen voordracht van de kandidaat te komen waarbij het bestuur (of de RvC) in zijn totaliteit voldoet aan de gestelde eisen.
  • Succesvol doorlopen proces voor de beleidsbepaler en de financiële instelling heeft ook een positieve indruk achter gelaten bij de toezichthouder.