Charco & Dique

Werkzaamheden

In verband met de inwerkingtreding van de MAR hebben wij een gap-analyse uitgevoerd waarbij de bestaande maatregelen, beleidsdocumenten en procedures van de financiële instelling op het gebied van marktmisbruik werden afgezet tegen de nieuwe vereisten onder de MAR.

Op basis van de analyse hebben wij concrete aanbevelingen gedaan voor de implementatie van de eventuele gaps waarbij rekening is gehouden met de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de instelling.

In samenspraak met de interne compliance afdeling is geïnventariseerd welke maatregelen nodig en passend zijn om de MAR juist en effectief binnen de organisatie te implementeren. Relevante beleidsdocumenten, procedures en processen zijn geactualiseerd en waar nodig zijn nieuwe beleidsdocumenten opgesteld. Interne stakeholders, zoals de business en andere risk partijen, zijn in dit proces ook betrokken geweest.

Als onderdeel van de implementatie is een praktische training aan de medewerkers van de instelling gegeven om bewustzijn over marktmisbruik te creëren danwel te vergroten.

Eindresultaat

  • Compleet overzicht van de gaps op artikelniveau van de MAR en concrete aanbevelingen voor de implementatie c.q. verbetermaatregel.
  • Analyse van de mogelijke risico’s op marktmisbruik door en binnen de instelling en overwegingen ten aanzien van implementatiemaatregelen.
  • Actuele beleidsdocumenten, procedures en processen die voldoen aan de MAR.
  • Relevante medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwe vereisten en zijn zich bewust van de risico’s op marktmisbruik door awareness sessies.