Charco & Dique

Werkzaamheden

Voor een  bank hebben we een Internal Capital Adequacy Proces (ICAAP) document opgesteld. Het document is opgesteld met als uitgangspunt de missie en strategie van de bank vertaald naar een risicobereidheid. Vanuit die risicobereidheid zijn de diverse risico’s beoordeeld, is gekeken naar de prognoses voor de komende 3 jaren en mede aan de hand van scenario analyses en stress situaties is, gedegen onderbouwd, de kapitaalsvereiste voor de bank bepaald.

Onze werkzaamheden betroffen het schrijven van het document, het kritisch beoordelen van de onderkende risico’s, het (mede)bedenken van realistische scenario’s en stress testen en het kritisch beoordelen van de uitkomsten en de effecten van de uitkomsten van de scenario’s en testen.

Daarnaast hebben we de planning verzorgd zodat de interne governance kon worden doorlopen en het document tijdig bij DNB kon worden aangeleverd.

Resultaten

  • ICAAP document dat de kapitaalsvereiste van de bank plaatst in perspectief van de risicobereidheid en voldoet aan de vereisten vanuit de toezichthouder.
  • Een gestructureerd proces dat opnieuw kan worden doorlopen bij een volgende ICAAP.
  • Een gedegen onderbouwing van het vereiste kapitaal dat nauwelijks ruimte gaf aan de toezichthouder voor discussie omtrent additionele kapitaalsvereisten.