Charco & Dique

Werkzaamheden

Bij deze opdrachten werken onze adviseurs nauw samen met de betrokkenen (business, projectmanagers, legal en compliance) uit de verschillende werkstromen. Vanuit een goed inzicht in de huidige en de nieuwe regelgeving en ervaring in de toepassing en interpretatie hiervan in de dagelijkse praktijk, helpen wij onze klanten te komen tot een praktische ‘compliant’ implementatie van MiFID II.

Eindresultaat

De implementatie is bij onze klanten nog in volle gang. Tot op heden zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Volledig en voldoende gedetailleerd inzicht in de aanwezige ‘gaps’ op verschillende deelonderwerpen;
  • Praktische oplossingen en aanbevelingen om de geconstateerde ‘gaps’ te ‘closen’;
  • Geactualiseerde beleidsdocumenten;
  • Gewaardeerde challenge rol bij de beoordeling van project- en implementatieplannen;
  • Verhoogde MiFID II kennis en bewustwording bij business en compliance (via trainingen);
  • Gevalideerde aannames op verschillende aspecten van de regelgeving waar deze voor meerdere uitleg vatbaar is.