0:00
Artikel
Financieel dienstverleners

Vergelijkingskaart moet financiële dienstverlening verduidelijken voor consument

4 min leestijd

Per april 2023 wordt het dienstverleningsdocument (DVD) vervangen door de vergelijkingskaart. Met de vergelijkingskaart kunnen consumenten de diensten en kosten van een financiële dienstverlener beter vergelijken. Wat betekent de komst van de vergelijkingskaart voor financiële dienstverleners?

Waarom de vergelijkingskaart?

Het DVD bleek onvoldoende effectief en werd slechts door een kleine groep consumenten gebruikt. Dit bleek zowel uit de praktijk als uit een evaluatie van het provisieverbod. De nieuwe vergelijkingskaart moet de informatie duidelijker weergeven voor de consument, waardoor deze een beter geïnformeerde keuze kan maken.

Wie en wanneer?

De vergelijkingskaart moet verstrekt worden voor producten waarop het provisieverbod van toepassing is, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Op de site van de AFM staan een aantal beslisbomen (zogenaamde reikwijdteschema’s) die helpen vast te stellen of uw onderneming een vergelijkingskaart nodig heeft.

Ondernemingen die al beschikken over een DVD krijgen een half jaar de tijd om deze te vervangen door een vergelijkingskaart. Tot die tijd mag zowel de vergelijkingskaart als het DVD gebruikt worden, als de informatie maar actueel is. Uiterlijk per 1 oktober moet iedere financiële dienstverlener een vergelijkingskaart beschikbaar hebben. De vergelijkingskaart is met de vergelijkingskaartapplicatie via het AFM Portaal te vervaardigen. De AFM heeft hiervoor op haar website een handleiding gepubliceerd.

Adviseren op onafhankelijke basis

De vergelijkingskaart verschilt in een aantal opzichten van het DVD. Een belangrijk verschil is dat de objectieve analyse bij het geven van advies is vervangen door het adviseren op onafhankelijke basis. Hiervan is sprake als de financiële dienstverlener een toereikend aantal beschikbare financiële producten vergelijkt.

De vergelijkingskaart is bedoeld om klanten inzicht te geven in productoplossingen waarover geadviseerd kan worden. Bij een individueel hypotheekadvies hoeft dus bijvoorbeeld geen aflossingsvrije hypotheek betrokken te worden als die niet relevant is in het klantadvies. Om te voldoen aan het criterium ‘toereikend aantal’, is het wel belangrijk om het producttype waarover wordt geadviseerd van voldoende aanbieders ‘beschikbaar’ te hebben. Bij hypotheken gaat het dan bijvoorbeeld om minimaal 20. Het richtpunt daarbij is ongeveer 60% van de markt. In Bijlage 7 van het Nrgfo zijn de vereisten gespecificeerd.

Om te voldoen aan het criterium ‘op onafhankelijke basis’, mag een adviseur geen eigen producten of producten van gelieerde partijen adviseren.

Periodieke vergelijking

De vergelijkingskaart geeft consumenten inzicht in de dienstverlening van een adviseur of bemiddelaar. Dat betekent dat de financiële dienstverlener de diensten ook moet uitvoeren zoals op de vergelijkingskaart staat aangegeven. Het is daarom belangrijk om periodiek na te gaan of de werkwijze nog overeenkomt met de beschrijving op de vergelijkingskaart. Hoewel de vergelijkingskaart een publiekrechtelijke verplichting is, zal deze ook civielrechtelijk gevolgen hebben. Als een financiële dienstverlener aangeeft op onafhankelijke basis te adviseren, dan mag een consument verwachten dat de adviseur voldoende productsoorten van verschillende aanbieders betrekt in de dienstverlening. Het is belangrijk dit ook te kunnen aantonen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze nieuwe regelgeving, twijfelt u of de regels op u van toepassing zijn of heeft u hulp nodig bij het implementeren ervan? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact