0:00
Artikel

Tussentijdse feedback AFM op Communicatieplan WTP

4 min leestijd

Om de pensioentransitie in goede banen te leiden zijn pensioenuitvoerders verplicht om een transitie-communicatieplan op te stellen. Vanaf 1 juli 2023 kunnen deze plannen worden ingeleverd bij de AFM. Door de gespreide aanlevering van de plannen heeft de toezichthouder al de mogelijkheid gehad om een deel van de plannen te beoordelen. In dit artikel zetten wij de belangrijkste feedback van de AFM op een rij.

Leidraad Communicatieplan

De AFM heeft eerder dit jaar een voorlopige leidraad over het Communicatieplan gepubliceerd. Deze is op 30 juni geactualiseerd en definitief gepubliceerd.

In deze leidraad is behoorlijk uitgebreid beschreven waar het Communicatieplan aan zou moeten voldoen:

 • Beschrijving van en communicatie per doelgroep
 • Concrete en realistische doelen
 • Communicatiemomenten en –boodschappen
 • Onderbouwing keuzes (waarom)
 • Evaluatie en bijsturing communicatie
 • Onderbouwing correcte deelnemerscommunicatie

Tips & tricks

Op 12 september publiceerde de AFM haar tussentijdse feedback op de eerste plannen. De hoofdlijn van deze leerpunten:

 • Leg in het communicatieplan vast welke boodschap, met welk communicatiemiddel. aan wie, wanneer wordt gecommuniceerd en welk doel ermee wordt beoogd. Doelgroepen, doelen, boodschappen, momenten en middelen horen bij elkaar.
 • Uit het communicatieplan zou duidelijk moeten blijken wat de pensioenuitvoerder allemaal gaat doen en welke keuzes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van doelgroep segmentatie of keuzes in de planning.
 • Houd in het communicatieplan zichtbaar rekening met de context waarbinnen de communicatie moet plaatsvindt. Het is verstandig om in het communicatieplan rekening te houden met signalen of actuele ontwikkelingen zoals specifieke zorgen van deelnemers.
 • Doelstellingen moeten gericht zijn op het effect dat bereikt moet worden bij deelnemers. Een meting onder adviseurs of deelnemers is geen doel, maar kan wel een middel zijn om vast te stellen of het doel bereikt is. Een doel kan zijn dat x% van de actieve deelnemers op een bepaalde datum weet dat het pensioenstelsel wijzigt en wat de concrete gevolgen voor hem of haar zijn.
 • Maak duidelijk welk doel, welke boodschap op welk moment wordt gemeten.

Herkenbaar

De leidraad en de tussentijdse feedback van de AFM sluiten goed aan bij eerdere publicaties over communicatie met klanten in de financiële sector. Hoewel de eis een communicatieplan op te stellen nieuw is, komen de verwachtingen van de AFM redelijk overeen met die in andere situaties zoals beleggingsverzekeringen en aflossingsvrije hypotheken. Wij hebben veel ervaring met deze en soortgelijke trajecten, dus als u ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Contact