0:00
Artikel

Slagvaardig toezicht: over knelpunten en wetgevingswensen

12 min leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op financiële ondernemingen in Nederland. Zij zijn bevoegd handhavingsmaatregelen op te leggen. Dat kunnen informele maatregelen zijn, zoals het voeren van een normoverdragend gesprek of het sturen van een waarschuwingsbrief. Maar ook formele maatregelen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom of bestuurlijke boete.

In het artikel ‘Slagvaardig toezicht: over knelpunten en wetgevingswensen’, gepubliceerd in het julinummer van ‘VAST: Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid schade en toezicht’ (VAST 2023 / p-032), gaat consultant Gerard Jong eerst in op de begrippen ‘toezicht’ en ‘handhaving’. Vervolgens bespreekt hij de knelpunten die de AFM en DNB daarbij ervaren en hun wetgevingswensen aan het adres van de minister van Financiën. Ter afsluiting volgen enkele aanbevelingen voor de praktijk.

Verder lezen? Het gehele artikel kunt u door middel van onderstaande button openen.

Lees verder