0:00
Artikel

Potentiële belangenconflicten in uw organisatie – een blinde vlek?

4 min leestijd

De kranten hebben er vol mee gestaan. Een belegging in het verleden kan je achtervolgen in het heden, waardoor je integriteit in een heel ander daglicht komt te staan. Het overkwam zowel onze eigen (demissionair) Minister van Financiën als president-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO door de publicatie van de Pandora Papers.

Inmiddels is het verhaal helder. Zowel Hoekstra als De Swaan hebben een investering gedaan in de papieren firma Candace Management, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Deze brievenbusfirma is op haar beurt weer aandeelhouder van een bedrijf dat safari’s verzorgt in Kenia en Tanzania. Een opmerkelijke constructie, die gezien kan worden als belastingontwijking dan wel gebruik van een land met een gunstig belastingstelsel. Hoekstra heeft deze investering verkocht en de winst overgemaakt naar een goed doel alvorens hij aantrad als minister. De Swaan heeft recent na de publicatie van de Pandora Papers zijn belang afgestoten. Overigens blijken ook andere Nederlandse bankbestuurders te hebben geïnvesteerd in deze vennootschap.

 

Hoe het ook zij, er ontstaat een situatie waarin bestuurders, die het beleid moeten vormgeven dan wel uitvoeren tegen dit soort belastingconstructies via financiële instellingen, zelf gebruik hebben gemaakt van zo’n constructie in hun eigen voordeel. Er is hier sprake van (schijn) van belangenverstrengeling. Genoeg reden voor ‘grote zorgen over het moreel besef en de voorbeeldfunctie van de top van de Nederlandse financiële sector,’ aldus PvdA kamerlid Henk Nijboer.

Belangenverstrengeling binnen uw eigen bestuur voorkomen

Hoge bomen vangen veel wind. Bestuurders en de Raad van Commissarissen (RvC) dienen een zorgvuldige afweging te maken tussen alle belangen die bij de financiële onderneming betrokken zijn. Te weten van klanten, aandeelhouders, werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert. Een economisch belang in een ander bedrijf of een (betaalde) nevenfunctie(s) kan voor dit echelon al (de schijn van) een belangenverstrengeling opleveren. De gevolgen hiervan zijn groot. Juist omdat aandeelhouders en andere stakeholders ervan uit gaan dat beslissingen worden genomen zonder dat persoonlijke belangen een rol spelen.

Toch zien wij in de praktijk dat organisaties worstelen met het bespreekbaar maken van (potentiële) belangenconflicten. Het zijn vaak belangen die zich afspelen in de privésfeer of uit het verleden. Hierdoor wordt het melden ervan vaak onnodig geacht. Dit terwijl het juist zo belangrijk is om potentiële belangenconflicten in een vroegtijdig stadium te identificeren, zodat een organisatie passende maatregelen kan nemen om deze te mitigeren. Gebeurt dit niet, dan werkt dit de schijn van belangenverstrengeling en niet integer handelen juist in de hand.

De oplossing?

  • Stel een gedragen beleid belangenconflicten vast;
  • Identificeer per bestuurslid en/of commissaris waar er sprake zou kunnen zijn van (de schijn van) belangenverstrengelingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van groepssessies waarin dilemma’s worden besproken met daaropvolgend een-op-een gesprekken, waarin er ruimte is om eventuele belangenconflicten te bespreken en te openbaren;
  • Zorg voor passende beheersmaatregelen en opvolging;
  • Faciliteer een helder proces van identificeren, beoordelen, mitigeren en monitoren van belangenconflicten voor het bestuur en de RvC; en
  • Neem een actieve houding aan ten opzichte van belangenverstrengelingen (dat betekent: meer dan enkel het jaarlijkse uitvraagrondje nevenfuncties/activiteiten).

Meer weten?

Wilt u voorkomen dat belangenverstrengeling binnen uw bestuur onopgemerkt blijft? Charco & Dique kan uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van het beleid belangenconflicten. Wij volgen hierbij de aanpak die hierboven beschreven is. Zo kunnen we awareness trainingen organiseren voor de RvB en RvC met als doel om (potentiële) belangenconflicten te leren herkennen, aangevuld met een-op-een gesprekken. Na de gesprekken leveren we een rapport op met daarin de geconstateerde (potentiële) belangenconflicten en aanbevelingen voor het monitoren en het mitigeren/beheersen hiervan. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact