0:00
Artikel
Privacy wetgeving

Privacy wetgeving beschermt uw klant

4 min leestijd

Met onze kennis van de wettelijke kaders bieden wij u direct inzicht in de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op uw organisatie en helpen u aan de nieuwe eisen te voldoen en daarmee stevige boetes te vermijden.

Wij beschermen uw organisatie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

De AVG stelt meer en hogere eisen aan de het beveiligen van persoonsgegevens, het informeren van klanten en medewerkers en het aantoonbaar in-control zijn. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot reputatieschade en, niet onbelangrijk, boetes opleveren oplopend tot 4% van de omzet!

Implementatie van de AVG vraagt het nodige van de organisatie. Beleid en procedures op het gebied van verwerking, vastlegging en bewaartermijnen moeten waarschijnlijk worden bijgesteld. Training en awareness voor medewerkers zullen moeten worden opgefrist. Bij de ontwikkeling van nieuwe IT of aanpassing van bestaande systemen is inbedding van nieuwe privacy eisen verplicht. Voor sommige organisatie is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht.

Wij verschaffen globaal inzicht in de benodigde acties en de prioritering daarvan op basis van een inventarisatie van waar en hoe persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd.

Waarom Charco & Dique?

Quick Scan: “Wij verschaffen globaal inzicht in de benodigde acties en de prioritering daarvan op basis van een inventarisatie van waar en hoe persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd.”

Gap Analyse: “Wij verschaffen detail inzicht in de mate van compliance en benodigde acties.”

Projectmanagement en Quality Assurance: “Wij helpen u bij het maken van de beleidskeuze en de daaropvolgende implementatie.”

Het leveren van een functionaris gegevensbescherming of privacy officer: “Onze specialisten zijn beschikbaar voor continue advisering en monitoring ten aanzien van de naleving van de AVG.”

Meer over voldoen aan privacy wetgeving