0:00
Artikel
Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Prudentiële toezichtswetgeving

IFR/IFD: uitbreiding geconsolideerd toezicht

4 min leestijd

Eerder schreven we al over de Investment Firm Regulation & Directive (IFR & IFD), die sinds 26 juni 2021 van kracht is. De IFR & IFD vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen, en mogelijk voor de beheerders van belegginstellingen die beleggingsdiensten verlenen, de huidige prudentiële eisen. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht van u dat u de gevolgen van de IFR/IFD voor uw onderneming al in kaart heeft gebracht en tijdig de nodige voorbereidingen treft om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

 

Uitvraag DNB

In dit licht kan ook de ‘Uitvraag in het kader van implementatie IFR/IFD’ van DNB worden bezien. Het informatieverzoek van DNB ziet met name op het verkrijgen van informatie omtrent de kapitaaleis en de groepsstructuur van uw onderneming. Onder IFR & IFD zullen meer holdings onder toezicht van DNB komen en moeten voldoen aan geconsolideerd toezicht. Een uitbreiding van het geconsolideerd toezicht is dan ook onvermijdelijk.

Als er sprake is van geconsolideerd toezicht betekent dat, dat u op zowel holding-niveau als op het niveau van uw onderneming moet voldoen aan de verplichtingen van het prudentieel toezicht. De IFR vereist van drie typen holdings dat zij op basis van haar geconsolideerde situatie aan de verplichtingen voldoet.

Voor welke typen holdings geldt dit?

  1. EU-Moederbeleggingsonderneming

Een EU-moederbeleggingsonderneming is een holding die tevens een vergunning bezit als beleggingsonderneming en die dochterondernemingen heeft die een beleggingsonderneming of financiële instelling zijn.

  1. EU-moederbeleggingsholding

Een EU-moederbeleggingsholding is entiteit waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het beheren van deelnemingen. Deze deelnemingen dienen hoofdzakelijk deelnemingen te zijn in financiële instellingen en beleggingsondernemingen. Bovendien mag de groep geen kredietinstelling bevatten.

  1. Gemengde financiële EU-moederholding

Een gemengde financiële EU-moederholding is een holding die samen met haar dochters een financieel conglomeraat vormt. Er is enkel sprake van een financieel conglomeraat als er zich binnen de groep een verzekeringsentiteit bevindt.

Let op: als uw holding kwalificeert als een EU-moederbeleggingsholding of gemengde financiële EU-moederholding, dienen niet alleen de bestuurders en commissarissen van uw onderneming getoetst te worden op geschiktheid en betrouwbaarheid, maar ook de die van de holding. Dit geldt alleen als het andere personen zijn dan de bestuurders van de onderneming.

Welke ondernemingen vallen binnen de geconsolideerde situatie?

Als uw holding kwalificeert als een van deze drie typen holdings dient u op basis van uw geconsolideerde situatie te voldoen aan de IFR/IFD. Vervolgens rijst de vraag welke dochterondernemingen u mee moet nemen in de geconsolideerde situatie.

U dient de geconsolideerde situatie te beschouwen alsof uw holding één onderneming is samen met alle beleggingsondernemingen, financiële instellingen, nevendiensten verrichtende ondernemingen en verbonden agenten. Bovendien wordt u geacht ondernemingen buiten de Europese Unie mee te nemen in consolidatie, indien deze ondernemingen als ze in de Europese Unie waren gevestigd ook als beleggingsondernemingen, financiële instellingen, nevendiensten verrichtende ondernemingen en verbonden agenten zouden worden beschouwd.

Meer weten?

Kunt u wel wat hulp gebruiken met de beantwoording van het informatieverzoek van DNB? Wij helpen u graag met de kwalificatie van uw onderneming, en kunnen u adviseren over wat het nieuwe regime voor u gaat betekenen. Neemt u gerust contact met ons op.

Meer weten over de toepassing van verschillende prudentiële kaders op de dienstverlening van de financiële sector? Volg dan onze opleiding ‘De impact van prudentiële regelgeving op de financiële sector begrijpen’.

Neem contact op Lees meer over de opleiding over prudentiële regelgeving