0:00
Artikel
Duurzaamheid Niet-financiële rapportage

Duurzaamheidsrapportage: belangrijker dan ooit!

3 min leestijd

Écht werk maken van duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ondernemingen. Dat blijkt ook uit de recente Speerpuntenbrief 2022 van Eumedion, die de belangen behartigt van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid. Daarin roept zij alle Nederlandse beursondernemingen op volgend jaar een transitieplan op te stellen om uiterlijk in 2050 geheel klimaatneutraal te opereren en hierover met hun aandeelhouders in gesprek te gaan.

Hieraan zal naar verwachting ook aandacht worden besteed tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties, die vanaf eind deze week in Glasgow wordt gehouden. Daarnaast vraagt Eumedion deze ondernemingen in 2022 te rapporteren over hun diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (inclusief doelstellingen) ten aanzien van het gehele werknemersbestand en over de effectiviteit van hun maatregelen (en procedures) die ervoor moeten zorgen dat de mensenrechten in hun hele waardeketen worden gewaarborgd.

Via onze Wiki-pagina’s over de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) informeren wij u over de Europese regelgeving op dit terrein. Deze wordt aanzienlijk aangescherpt, waarbij het aantal ondernemingen dat hieraan moet voldoen veel groter wordt dan nu het geval is. De CSRD, de beoogde opvolger van de NFRD, is nu nog een voorstel van de Europese Commissie (EC). Deze nieuwe richtlijn gaat uit van duurzaamheidsrapportage op basis van bindende rapportagestandaarden. Deze standaarden moeten nog worden opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Maar dat betekent natuurlijk niet dat ondernemingen rustig achterover kunnen leunen, in afwachting van wat er komen gaat. Totdat de CSRD van kracht wordt geldt de NFRD onverminderd voor grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Daarin wordt nog gesproken over ‘niet-financiële rapportage’. Toezichthouder AFM heeft hen in haar eerder uitgebrachte ‘In Balans’ rapporten opgeroepen meer en beter werk te maken van hun duurzaamheidsrapportages en daarop toe te zullen zien in het kader van haar reguliere toezicht.

Two pager: Duurzaamheidsrapportage op grond van de CSRD en ESRS

Meer weten?

Gelden de wettelijke verplichtingen inzake niet-financiële of duurzaamheidsrapportage ook voor uw onderneming? Of is dat (nog) niet het geval, maar onderkent u zelf ook het steeds prangende wordende belang van transparante verslaggeving over deze thema’s? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Charco en Dique. Via een compliance quick scan – aan de hand van de niet-bindende richtsnoeren van de EC – van uw concept bestuursverslag over 2021 kunnen onze consultants op heldere wijze inzicht bieden in de mate waarin uw onderneming de huidige regels naleeft, in het licht van de verwachtingen van de AFM. Ook kunnen zij u adviseren over de impact van de CSRD op uw organisatie. Zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op wat komen gaat.

Contact