0:00
Artikel

Collega stelt zich voor: Susan Tjong

3 min

Op 1 augustus startte Susan Tjong als consultant bij Charco & Dique. Na haar bachelor economie en master financieel recht, deed Susan ervaring op als compliance consultant bij het Nederlands Compliance Instituut en als in-house compliance officer en privacy officer bij een third party servicer van hypothecair krediet. Haar kennis van zowel financieel recht als privacywetgeving, gecombineerd met haar ervaring als externe compliance officer bij verschillende pensioenfondsen, maakt haar een mooie aanvulling op ons team.

Waarom Charco & Dique?

‘’Na een kleine vier jaar gewerkt te hebben als compliance en privacy officer bij Quion, leek het mij leuk om weer terug te keren naar adviesopdrachten. Mijn ervaring leert dat organisaties veel tijd besteden aan het framen en ‘rechtpraten’ van hun huidige maatregelen en procedures, in plaats van deze te veranderen. Die angst voor verandering is wat mij betreft nergens voor nodig. Ik help organisaties graag hun werkwijze kritisch onder de loep te nemen en te bedenken hoe ze aan wetgeving en de eisen van stakeholders tegemoet kunnen komen, zonder de dagelijkse gang van zaken te veel in de weg te zitten. Deze visie op compliance past goed bij de werkwijze van ProjectiveGroup, waar Charco & Dique onderdeel van uitmaakt.

Ik heb al vaker met Charco & Dique samengewerkt. Het is niet alleen een zeer professionele organisatie, er werken ook hele aardige mensen. Als consultant profiteer je van dezelfde flexibiliteit als wanneer je als zzp’er werkt, maar dan met het vangnet van een groot team. Ik heb het gevoel dat ik hulp kan vragen van mijn collega’s wanneer ik dat nodig heb en dat ik er niet alleen voor sta.’’

Wat voeg jij toe?

‘’Charco & Dique krijgt steeds meer vragen rondom privacywetgeving. De implementatie en naleving van de AVG en de invulling van de rol van privacy officer/functionaris gegevensbescherming zijn bekend terrein voor mij. De komende maanden zal ik mij daarom vooral bezig gaan houden met privacygerelateerde opdrachten: verwerkingsregisters en -overeenkomsten opstellen en beoordelen, training en awareness sessies verzorgen, privacy assessments uitvoeren en privacybeleid opstellen.

Mijn adviezen zijn altijd pragmatisch. Ik benader vraagstukken vanuit de inhoud en kijk verder dan de wettekst alleen. Hoewel ik altijd heb gewerkt in tweedelijnsfuncties, denk ik goed na over de impact van advies op de eerste lijn. Ik ben er niet alleen voor advies, maar bedenk ook oplossingen voor de dagelijkse praktijk en bied waar mogelijk concrete handvatten.’’

Neem contact op met Susan