0:00
Artikel
Compliance Risk management

AIFM - mind the gap

4 min leestijd

Charco & Dique helpt uw organisatie te voldoen aan de AIFM richtlijn. Voorkom toezichtsmaatregelen en neem vandaag nog contact met ons op.

Zorg dat uw organisatie voldoet aan de AIFM richtlijn

De AIFM richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen. Op grond van de AIFM richtlijn heeft een beheerder een AIFMD vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren. De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS, tenzij sprake is van één van de geldende vrijstellingen. De richtlijn is onder meer van toepassing op private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen-, en obligatiefondsen. Beheerders die onder deze AIFM- richtlijn vallen moeten sinds 22 juli 2013 AIFMD-compliant zijn.

De AIFM richtlijn is geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders, en een versterking van de financiële stabiliteit.

Zo kan Charco & Dique u helpen met AIFM

Onze compliance specialisten hebben als geen ander inzicht in alle eisen die vanuit de AIFM richtlijn, maar ook vanuit andere regelgeving, aan fondsbeheerders zijn gesteld. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het uitvoren van een gap analyse en kunnen het verschillen in kaart brengen tussen uw huidige organisatie en vereisten voor een AIFM vergunning. Met onze gecombineerde kennis, ervaring en netwerk kunnen wij u begeleiden bij elke eis vanuit de AIFMD. Daarnaast hebben wij goede contacten met de toezichthouder waardoor wij weten op welke wijze de AFM de AIFMD uitlegt en toepast. Lees meer over het aanvragen van een AFM vergunning.

Wij kunnen u ondersteunen op de volgende gebieden:

Overzicht (huidige en nieuwe AIFMD wetgeving)

  • via onze online compliance tool Ruler kunnen wij u op een overzichtelijke wijze inzicht geven in alle regelgeving die op uw organisatie van toepassing is. Zo zorgen we ervoor dat u voldoet aan de AIFM richtlijn;
  • wij kunnen u inzicht bieden in de regelgeving die in de (nabije) toekomst van kracht zal gaan worden en u begeleiden bij de tijdige implementatie hiervan.

Zichtbaar voldoen aan de AIFM richtlijn

  • door een gap analyse geven wij u inzicht in hoeverre u voldoet aan de AIFM richtlijn;
  • samen met u kunnen wij een herstelplan maken om op zo kort mogelijke termijn volledig compliant te worden aan relevante wet- en regelgeving;
  • wij kunnen u advies geven over de wijze waarop u uw organisatie kan inrichten conform de eisen en standaarden die de AFM hieraan stelt.

Bewustwording

  • wij kunnen u en uw medewerkers trainen om de kennis over AIFMD (en andere regelgeving) te verhogen.

 Compliance functie

En voor als het onverhoopt toch niet goed gaat, kunnen wij u ondersteunen bij uw contacten met de AFM.

Waarom Charco & Dique?

De specialisten van Charco & Dique werken dagelijks met de AIFMD en weten hoe fondsbeheerders de hieruit komende eisen moeten toepassen. Daarbij hebben wij met ons tool Ruler een volledig inzicht en overzicht in het complexe stelsel van regelgeving dat op fondsbeheerders van toepassing is. Ook hebben wij veel ervaring met verbetertrajecten en weten wij dankzij onze goede contacten met de AFM hoe de toezichthouder naar AIFMD onderwerpen kijkt.

Neem direct contact op met van onze andere specialisten als u wilt weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Contact