0:00
Artikel
Compliance Risk management

AIFM - mind the gap

4 min leestijd

Charco & Dique helpt uw organisatie met het verkrijgen van een AIFM vergunning en met het voldoen aan de AIFM richtlijn. Voorkom toezichtsmaatregelen en neem vandaag nog contact met ons op.

Zorg dat uw organisatie voldoet aan de AIFM richtlijn

De AIFM richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen. Op grond van de AIFM richtlijn heeft een beheerder een AIFMD vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren. De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS, tenzij sprake is van één van de geldende vrijstellingen. De richtlijn is onder meer van toepassing op private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen-, en obligatiefondsen. Beheerders die onder deze AIFM- richtlijn vallen moeten sinds 22 juli 2013 AIFMD-compliant zijn.

De AIFM richtlijn is geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders, en een versterking van de financiële stabiliteit.

Zo kan Charco & Dique u helpen met AIFM

Onze compliance specialisten hebben als geen ander inzicht in alle eisen die vanuit de AIFM richtlijn, maar ook vanuit andere regelgeving, aan fondsbeheerders zijn gesteld. Zo kunnen we u helpen met het uitvoeren van een gap analyse, waarbij we de verschillen in kaart brengen tussen uw huidige organisatie en de vereisten voor een AIFM vergunning. Met onze gecombineerde kennis, ervaring en netwerk kunnen wij u begeleiden bij elke eis vanuit de AIFMD. Daarnaast hebben wij goede contacten met de toezichthouder waardoor wij weten op welke wijze de AFM de AIFMD uitlegt en toepast.

Meer over het aanvragen van een vergunning

Overzicht (huidige en nieuwe AIFMD wetgeving)

Heeft u al een AIFMD vergunning? Dan helpen we u graag met het behouden van overzicht in de voor u geldende eisen. Dit doen we door middel van onze compliance tool Ruler. Ruler biedt op een overzichtelijke wijze inzicht in alle regelgeving die op uw organisatie van toepassing is.

Daarnaast biedt Ruler inzicht in de regelgeving die in de (nabije) toekomst van kracht zal gaan worden. Onze consultants helpen u graag bij de tijdige implementatie hiervan.

Meer over Ruler

Zichtbaar voldoen aan de AIFM richtlijn

  • door een gap analyse geven wij u inzicht in hoeverre u voldoet aan de AIFM richtlijn;
  • samen met u kunnen wij een herstelplan maken om op zo kort mogelijke termijn volledig compliant te worden aan relevante wet- en regelgeving;
  • wij kunnen u advies geven over de wijze waarop u uw organisatie kan inrichten conform de eisen en standaarden die de AFM hieraan stelt.
  • wij kunnen u en uw medewerkers trainen om de kennis over AIFMD (en andere regelgeving) te verhogenVolg bijvoorbeeld onze AIFMD Awareness e-learning, waarin we ingaan op zowel de vergunningsvereisten als de doorlopende eisen uit hoofde van de AIFMD.
AIFMD Awareness e-learning

Compliance functie

Ten slotte helpen we u graag met het inrichten van een een adequate compliance functie. Dit kan door ondersteuning te bieden aan uw huidige compliance officer, of door de rol van externe compliance officer te vervullen.

En, als het onverhoopt toch niet goed gaat, kunnen wij u ondersteunen bij uw contacten met de AFM.

Meer over de externe compliance officer

Waarom Charco & Dique?

De specialisten van Charco & Dique werken dagelijks met de AIFMD en weten hoe fondsbeheerders de hieruit komende eisen moeten toepassen. Daarbij hebben wij met ons tool Ruler een volledig inzicht en overzicht in het complexe stelsel van regelgeving dat op fondsbeheerders van toepassing is. Ook hebben wij veel ervaring met verbetertrajecten en weten wij dankzij onze goede contacten met de AFM hoe de toezichthouder naar AIFMD onderwerpen kijkt.

Neem direct contact op met van onze andere specialisten als u wilt weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Contact