0:00
Artikel
AFM Beleggingsondernemingen DNB

AFM en DNB consulteren Regeling beheerst beloningsbeleid 2021

3 min leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben op 15 april 2021 de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft (Rbb 2021) geconsulteerd. Deze vervangt de Rbb 2017 van DNB. Tijdens de consultatieperiode kunnen betrokkenen kennisnemen van de voorgestelde wijziging en hun ideeën hierover kenbaar maken. De inhoudelijke wijzigingen die aangebracht zijn, zijn voornamelijk relevant voor beleggingsondernemingen.

De voorgestelde wijzigingen komen voort uit de implementatie van de Investment Firm Directive (IFD-richtlijn). Deze richtlijn vormt, samen met de IFR, het nieuwe prudentiële kader voor beleggingsondernemingen en AIF’s die beleggingsdiensten mogen verlenen.

 

Belangrijkste wijzigingen

De Rbb 2017 stelt aanvullende eisen aan beloningen voor alle beleggingsondernemingen. Deze aanvullende regels zijn vastgelegd in bijlage A van zowel de Rbb 2017 als 2021.

Door de implementatie van de IFD worden de beloningsregels voor bepaalde beleggingsondernemingen verder uitgebreid. Deze uitbreiding is vastgelegd in het voorgestelde artikel 3 en Bijlage B van de Rbb 2021.

In dit artikel wordt een uitzondering opgenomen voor kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen uit de IFR, zogenaamde class-3 beleggingsondernemingen. De ‘extra’ beloningsregels uit het Rbb 2021 zijn zodoende niet van toepassing op class-3 beleggingsondernemingen.

In het geval dat uw beleggingsonderneming niet langer kwalificeert als class-3, dient u DNB hierover te informeren en heeft u 12 maanden om te voldoen aan de ‘extra’ beloningsregels in Bijlage B van het Rbb 2021.

Wat volgt?

Er kon tot 9 mei 2021 gereageerd worden op de consultatie.

Update 4 augustus 2021: De inwerkingtreding van de Rbb 2021 is vertraagd. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen. Omdat in de Implementatiewet de invulling wordt geregeld van de twee lidstaatopties die gaan over beloningen, kan de Rbb 2021 pas worden vastgesteld wanneer de Implementatiewet is aangenomen. Om die reden kan de Rbb 2021 pas in werking treden wanneer de Implementatiewet in werking treedt.

Meer weten?

Twijfelt u onder welke ‘class’ uw onderneming valt? Of wilt u weten of uw beloningsbeleid voldoet aan de wet? Onze legal consultants helpen u graag. Voor deze en andere vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.

Contact