Charco & Dique

English
|

Mind
your gap

Charco & Dique helpt uw organisatie te voldoen aan de AIFM-richtlijn. Voorkom toezichtsmaatregelen en neem vandaag nog contact met ons op.

Contact

AIFMD

Zorg dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de AFM

In 2014 is de AIFM Richtlijn in werking getreden. Hierdoor zijn de eisen en verplichtingen die op fondsbeheerders rusten substantieel uitgebreid. Ook legt de AFM vanaf die tijd de regelgeving veel strikter uit dan zij in het verleden deed.

Bij veel fondsbeheerders is de oude vergunning automatisch omgezet naar een AIFMD vergunning. Deze fondsbeheerders hebben zich onvoldoende gerealiseerd wat de impact van de nieuwe regels is. De afgelopen periode heeft AFM bij onderzoeken vastgesteld dat veel van deze partijen niet compliant zijn. Veel fondsbeheerders moeten de komende periode flink aan het werk om niet het risico te lopen tegen (toezichts)maatregelen aan te lopen. Dit risico is reëel nu AFM heeft aangekondigd in 2018 te gaan controleren bij deze groep fondsbeheerders.

Wij beschermen uw organisatie

Onze compliance adviseurs hebben als geen ander inzicht in alle eisen die vanuit AIFMD, maar ook vanuit andere regelgeving, aan fondsbeheerders zijn gesteld. Daarnaast hebben wij goede contacten met de toezichthouder waardoor wij weten op welke wijze de AFM de AIFMD uitlegt en toepast.

Wij kunnen u ondersteunen op de volgende gebieden:

Overzicht (huidige en nieuwe AIFMD wetgeving)

  • via onze online tool Ruler kunnen wij u op een overzichtelijke wijze inzicht geven in alle regelgeving die op uw organisatie van toepassing is;
  • wij kunnen u inzicht bieden in de regelgeving die in de (nabije) toekomst van kracht zal gaan worden en u begeleiden bij de tijdige implementatie hiervan.

Zichtbaar voldoen

  • door een gap analyse geven wij u inzicht in hoeverre u voldoet aan de AIFM-richtlijn;
  • samen met u kunnen wij een herstelplan maken om op zo kort mogelijke termijn volledig compliant te worden aan relevante wet- en regelgeving;
  • wij kunnen u advies geven over de wijze waarop u uw organisatie kan inrichten conform de eisen en standaarden die de AFM hieraan stelt.

Bewustwording

  • wij kunnen u en uw medewerkers trainen om de kennis over AIFMD (en andere regelgeving) te verhogen.

 Compliance functie

  • het inrichten van een een adequate compliance functie
  • het zijn van externe Compliance Officer

En voor als het onverhoopt toch niet goed gaat, kunnen wij u ondersteunen bij uw contacten met de AFM.

WFT stappenplan

Waarom Charco & Dique?

De specialisten van Charco & Dique werken dagelijks met de AIFMD en weten hoe fondsbeheerders de hieruit komende eisen moeten toepassen. Daarbij hebben wij met ons tool Ruler een volledig inzicht en overzicht in het complexe stelsel van regelgeving dat op fondsbeheerders van toepassing is. Ook hebben wij veel ervaring met verbetertrajecten en weten wij dankzij onze goede contacten met de AFM hoe de toezichthouder naar AIFMD onderwerpen kijkt.

Neem direct contact op met Bas of één van onze andere specialisten als u wilt weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Contact