Charco & Dique

English
Alex Poel | Over ons

Mind
your gap

Charco & Dique helpt uw organisatie te voldoen aan de AIFM-richtlijn. Voorkom toezichtsmaatregelen en neem vandaag nog contact met ons op.

Contact

AIFMD

Zorg dat uw organisatie voldoet aan de AIFM-richtlijn

De AIFM- richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive)is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen. Op grond van de AIFM-richtlijn heeft een beheerder een AIFMD vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren. De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS, tenzij sprake is van één van de geldende vrijstellingen. De richtlijn is onder meer van toepassing op private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen-, en obligatiefondsen. Beheerders die onder deze AIFM- richtlijn vallen moeten sinds 22 juli 2013 AIFMD- compliant zijn.

De AIFM-richtlijn is geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders, en een versterking van de financiële stabiliteit.

Zo kan Charco & Dique u helpen met AIFMD

Onze compliance adviseurs hebben als geen ander inzicht in alle eisen die vanuit de AIFM- richtlijn, maar ook vanuit andere regelgeving, aan fondsbeheerders zijn gesteld. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het uitvoren van een gap analyse en kunnen het verschillen in kaart brengen tussen uw huidige organisatie en vereisten voor een AIFMD vergunning. Met onze gecombineerde kennis, ervaring en netwerk kunnen wij u begeleiden bij elke eis vanuit de AIFMD. Daarnaast hebben wij goede contacten met de toezichthouder waardoor wij weten op welke wijze de AFM de AIFMD uitlegt en toepast.

Wij kunnen u ondersteunen op de volgende gebieden:

Overzicht (huidige en nieuwe AIFMD wetgeving)

  • via onze online tool Ruler kunnen wij u op een overzichtelijke wijze inzicht geven in alle regelgeving die op uw organisatie van toepassing is. Zo zorgen we ervoor dat u voldoet aan de AIFM- richtlijn;
  • wij kunnen u inzicht bieden in de regelgeving die in de (nabije) toekomst van kracht zal gaan worden en u begeleiden bij de tijdige implementatie hiervan.

Zichtbaar voldoen

  • door een gap analyse geven wij u inzicht in hoeverre u voldoet aan de AIFM-richtlijn;
  • samen met u kunnen wij een herstelplan maken om op zo kort mogelijke termijn volledig compliant te worden aan relevante wet- en regelgeving;
  • wij kunnen u advies geven over de wijze waarop u uw organisatie kan inrichten conform de eisen en standaarden die de AFM hieraan stelt.

Bewustwording

  • wij kunnen u en uw medewerkers trainen om de kennis over AIFMD (en andere regelgeving) te verhogen.

 Compliance functie

En voor als het onverhoopt toch niet goed gaat, kunnen wij u ondersteunen bij uw contacten met de AFM.

WFT stappenplan

Waarom Charco & Dique?

De specialisten van Charco & Dique werken dagelijks met de AIFMD en weten hoe fondsbeheerders de hieruit komende eisen moeten toepassen. Daarbij hebben wij met ons tool Ruler een volledig inzicht en overzicht in het complexe stelsel van regelgeving dat op fondsbeheerders van toepassing is. Ook hebben wij veel ervaring met verbetertrajecten en weten wij dankzij onze goede contacten met de AFM hoe de toezichthouder naar AIFMD onderwerpen kijkt.

Neem direct contact op met van onze andere specialisten als u wilt weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Contact