Charco & Dique

Herstelprogramma

Als financiële instelling kunt u in situaties terecht komen dat de toezichthouder u vraagt op korte termijn processen op orde te brengen of eerder uitgevoerde acties te herstellen. Naar aanleiding van uitvragingen in de sector, op basis van dossiercontroles, maar ook bij onderzoeken naar integraties of afstoten van bedrijfsonderdelen kunnen zij verklaren dat uw processen niet conform wet en regelgeving worden uitgevoerd en wordt herstel verwacht.

Opzetten van herstelprogramma

Wanneer nodig ondersteunen wij u bij het opzetten en uitvoeren van herstelacties en het weer ‘in control’ krijgen van uw organisatie. Daarbij analyseren we de omvang van het probleem, stellen we een plan van aanpak op en desgewenst voeren we het daadwerkelijk herstel van dossiers en procedures uit.

Wij hebben dit vaker gedaan en met succes. “

“ Wij snappen waar het in de kern om gaat: inhoud koppelen aan proces.”

“ Wij werken met een klein eigen team maar kunnen opschalen indien nodig.”

“ Wij leveren de resultaten die nodig zijn. “

Vlot trekken van bestaande herstelprogramma

Ook in bestaande herstelprogramma’s kunnen wij een bijdrage leveren. Die zijn in de praktijk vaak lastig tot een succesvol einde te brengen: wij beschikken over specialisten om een bestaand herstelprogramma vlot te trekken of daarbinnen te adviseren.

Wij kunnen verantwoordelijkheid nemen omdat wij de juiste mensen in huis hebben. Die voeren het hele project uit of vormen de kern van een veel groter project: afhankelijk van de behoefte van uw onderneming. Wij werken dicht op opdrachtgever en overige stakeholders. Ons doel is niet alleen eigen medewerkers in te zetten maar juist met de mix van verschillende experts in de markt onze klanten te helpen met de uitvoering van herstelprogramma’s.

Wij werken daarbij samen met interne medewerkers van de opdrachtgever, maar ook met externe adviseurs, zowel ZZP-ers, adviseurs van andere bekende adviesbureaus en andere gespecialiseerde juridische dienstverleners.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Contact

Contact